Formák a környezetben

Szűcs Rita tanítónő témahete 2010. április 12- 16-ig tartott a 4.a osztályban, matematika kompetencia területen. A projekt célja: a mértani formák elsajátítása a készségek, képességek fejlődésének biztosításával, amikor az adott témát 3-5 napon át rugalmas időkeretek között változatos módszerekkel sajátítják el gyerekek. A témahét végén produktumot hoznak létre.

A témahét keretein belül megnézik, lakóhelyük jellegzetes épületeit, ezekben fedezik fel a jellegzetes mértani formákat. Különböző eszközök segítségével papírdobozokból, hengerekből várat készítenek.

A témahét bezárása: kiállítás rendezése az elkészült makettekből. A gyermekek az alapvető mértani formákat sajátítják el a témahét keretében. Megfigyelik a környezetben lévő formákat és ezek alapján rekonstruálnak tárgyakat. Kiemelt feladat a téri tájékozódás fejlesztése, forma látás kialakítása, geometriai tulajdonságok tudatosításával. Az együttműködés során csoportban dolgoznak, így a tolerancia kialakítsa is elsődleges cél. Témahét során a matematika a saját környezetünk megismerésként tudatosabb odafigyeléseként jelenik meg. A témahét bezárása: kiállítás rendezése az elkészült makettekből.

Egészséges táplálkozás

A témahét 2010. április 19-24- ig valósul meg. Bévárdiné Pintér Éva tanítónő 3. osztályban 23 fővel matematikai kompetencia területen valósítja meg a témahetet.

A projekt célja: kisgyermekkorban is próbáljanak odafigyelni a táplálkozásra a gyerekek. Ismerjék meg a zöldségféléket, a gyümölcsöket, amelyeket beépítve a mindennapi étrendjükbe, egészségesebben élhetnek. Meg kell ismerniük ezeknek a növényeknek a termelési módját, a termések nagyságát, formáját, tömegét. Tanulják meg, a piacon, a zöldségboltban való vásárlás során hogyan kell kapcsolatot teremteni az eladóval. A fizetés a pénzváltás technikáját is gyakorolhatják. Közös csoportos salátakészítéssel bebizonyítják mennyire jóízű és egészséges a zöldségek és gyümölcsök fogyasztása.

Intézményi innováció

Szabóné Kolozsvári Erzsébet: A fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlata, eszköztára

Az Egyesült Nemzetek Szervezete – az UNESCO kezdeményezése alapján- 57. közgyűlése 2002. december 20-án a 2005-2015 közötti évtizedet a Fenntarthatóságra Nevelés Évtizedének nyilvánította. A nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésre, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság alapelvei. Az évtized keretében a páneurópai régióban az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) az UNESCO-val együttmuködve megalkotta és elfogadta „A tanulás a fenntartható fejlodés érdekében” stratégiát.

Tovább

Ismét Uniós pályázati forrás az iskolában

Örömmel értesültünk, hogy iskolánk a Duna-menti Közoktatási Társulás ismét pályázati támogatásban részesült, az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Programban. A KEOP-6.1.0/A/11-2011-0075 számú pályázat, a Fenntartható életmódot és a környezeti nevelést ösztönző pedagógiai programok kivitelezését teszi lehetővé 4.520.812 Ft értékben.

Tovább