Autóbusz

Március 28-án a Kalocsai Rendőrkapitányság és a Dél-Alföldi Közlekedési Vállalat szervezésében az alsó évfolyamos diákok megismerkedhettek az autóbuszon történő helyes utazási kultúrával. Megtapasztalhatták, hogy milyen veszélyeket rejthet egy buszmegállóban történő helytelen várakozás és autóbuszról történő helytelen leszállás.

Köszönjük a lehetőséget Bogárné Lábas Edinának a Kalocsai Rendőrkapitányság munkatársának.

Beiratkozás

Értesítjük a szülőket, hogy az iskolai beiratkozás időpontja:

2018. április 12. csütörtök, 2018. április 13. péntek 8-19 óráig

Nyílt nap: 2018. április 12. (csütörtök) az első két órában.

Kérjük, a beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványa
 • szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek nevére kiállítottszemélyi azonosító
  • a gyermek nevére kiállítottlakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

 • óvodai szakvélemény
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye (BTMN)
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye (SNI)
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan(3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.
 • Nyilatkozat a hit-és erkölcstanoktatásról