Beiratkozás 2019

Értesítjük a szülőket, az iskolai beiratkozás időpontjáról:

2019. április 11. csütörtök, 2019. április 12. péntek 8-19 óráig

Nyílt nap: 2019. április 11. (csütörtök) az első két órában.

Kérjük, a beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványa
 • szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata

(Ezekből elég a fénymásolat is.)

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

 • óvodai szakvélemény (eredeti)
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye (BTMN) (fénymásolat)
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye (SNI) (fénymásolat)
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről:
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.
 • Nyilatkozat a hit-és erkölcstanoktatásról

Labornap

8. osztályos tanulóink Nagyné Szakács Klára vezetésével a kalocsai Szent István Gimnáziumban “Labornapon” vettek részt.

Közzétette: Dunapataji Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – 2019. január 23., szerda

EFOP 4.1.3.-17

Az EFOP 4.1.3.-17. pályázatban 23,5 millió forint értékű felújítás zajlott iskolánkban. Ennek keretében egy oktattermet is kialakítottunk, ahol a konyhapraktikákat tanulhatják meg a gyerekek. Az ülőbútorokat a Szülői Munkaközösség vásárolta. Fotók a teremről és az első tanulói munkákról.

Közzétette: Dunapataji Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – 2019. január 23., szerda