DADA program az iskolában

Szeptembertől Bogárné Lábas Edina rendőr főtörzsőrmester, DADA szakértő tart foglalkozásokat az ötödikeseinknek a drog- alkohol- dohányzás- agresszió (DADA) megelőzéséről.
A program sikerességét látva kértük, hogy kiterjessze ki a többi felsős évfolyamra is. Szakértő asszony vállalta a feladatot, amelyet ezúton is köszönünk neki!

Szabó László intézményvezető

Biztonságosan az iskolába!

A Kalocsai Rendőrkapitányság jóvoltából -Biztonságosan az iskolába!- program keretében az Országos Baleset-megelőzési Bizottság által ajándékozott fényvisszaverőkkel ellátott “Biztonságosan az iskolába” feliratú hátizsákot és a kicsiknek készült üzenőfüzetet vehettek át elsőseink. Köszönjük!

Beiratkozás

Értesítjük a szülőket, hogy az iskolai beiratkozás időpontja:

2018. április 12. csütörtök, 2018. április 13. péntek 8-19 óráig

Nyílt nap: 2018. április 12. (csütörtök) az első két órában.

Kérjük, a beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványa
 • szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek nevére kiállítottszemélyi azonosító
  • a gyermek nevére kiállítottlakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

 • óvodai szakvélemény
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye (BTMN)
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye (SNI)
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan(3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.
 • Nyilatkozat a hit-és erkölcstanoktatásról