Hazamegyek a falumba

Csókás Kinga tanárnő témahete 2009. november 16-20-ig tartó időszakban 7.a osztály-ban 18 tanulóval valósult meg. Dunapataj helytörténetének témaköreit kooperatív technikával dolgozták fel az adott héten a többi tantárgy bevonásával.

A témahét célja: szülőfalunk alaposabb megismerése, újszerű tanulási-tanítási stratégiák megismerése, elsajátítása, kipróbálása, különböző szaktárgyak és tudományágak közötti kapcsolat megteremtése, életszerű helyzetek kialakítása.

A tanulók a feladatokon keresztül megismerkedtek Dunapataj múltjával és jelenével, ezekről összehasonlító vizsgálatokat készítettek, összevetéseket végeztek, honismereti tanulmányokat végeztek, szövegértés és szövegalkotás gyakorlásával mini projekt készítése volt a feladat.

A témahét eredményei: szülőfalunk és környékének alaposabb megismerése élményszerű tanulás és a szaktárgyak nyújtotta ismeretek alkalmazása a hétköznapi életben.

Gergely-járás

Kopasz Gáborné tanítónő 2. osztályos tanulóival valósította meg témahetét. A programban 17 fő tanuló vett részt. Gergely-járás a népi hagyományokra épülő iskolába hívogató népszokás napjainkban már nem jellemző. A projekt célja a gyermekek néphagyományokhoz fűződő ismereteinek kialakítása, illetve a hagyományok újra élesztése. A népi hagyományok közösség formáló szerepe napjainkban sem elhanyagolható, sőt kiemelt fontossággal bír. Jó kooperativitás, tolerancia, empátiás készségek kialakítására. Jellem és kreativitást formáló ereje a próbák illetve a jelmezek készítésnél kiemelkedő szereppel bírt. A 2. osztály tanulói a Gergely-járás népszokását változatos módszerekkel dolgozzák fel, a tanítási órák keretében.

A témahét alapja az óvodás, új tanulók iskolába hívogatása. A Gergely-járás az iskolás gyermekek köszöntő, adománygyűjtő, színjátékszerű játéka. A munkát az osztályfőnök irányítja, de közreműködik több pedagógus, valamint a technikai dolgozó. A megvalósításban tevékeny részt vállalnak a pedagógus kollégák és a szülők is. A kultúra közvetítése a szereplők és a hallgatóság felé, ezáltal erősítve a nemzeti öntudatot, hazánk, településünk és családunk iránti szeretetet. Hagyományaink ismerete, ápolása mindannyiunk feladata. Együttműködésre, kitartó munkára nevelés a közös munka során. A HHH és a többi tanuló szüleinek együttműködése, a rendezvény sikere, a hagyományápolás érdekében.

Formák a környezetben

Szűcs Rita tanítónő témahete 2010. április 12- 16-ig tartott a 4.a osztályban, matematika kompetencia területen. A projekt célja: a mértani formák elsajátítása a készségek, képességek fejlődésének biztosításával, amikor az adott témát 3-5 napon át rugalmas időkeretek között változatos módszerekkel sajátítják el gyerekek. A témahét végén produktumot hoznak létre.

A témahét keretein belül megnézik, lakóhelyük jellegzetes épületeit, ezekben fedezik fel a jellegzetes mértani formákat. Különböző eszközök segítségével papírdobozokból, hengerekből várat készítenek.

A témahét bezárása: kiállítás rendezése az elkészült makettekből. A gyermekek az alapvető mértani formákat sajátítják el a témahét keretében. Megfigyelik a környezetben lévő formákat és ezek alapján rekonstruálnak tárgyakat. Kiemelt feladat a téri tájékozódás fejlesztése, forma látás kialakítása, geometriai tulajdonságok tudatosításával. Az együttműködés során csoportban dolgoznak, így a tolerancia kialakítsa is elsődleges cél. Témahét során a matematika a saját környezetünk megismerésként tudatosabb odafigyeléseként jelenik meg. A témahét bezárása: kiállítás rendezése az elkészült makettekből.

Egészséges táplálkozás

A témahét 2010. április 19-24- ig valósul meg. Bévárdiné Pintér Éva tanítónő 3. osztályban 23 fővel matematikai kompetencia területen valósítja meg a témahetet.

A projekt célja: kisgyermekkorban is próbáljanak odafigyelni a táplálkozásra a gyerekek. Ismerjék meg a zöldségféléket, a gyümölcsöket, amelyeket beépítve a mindennapi étrendjükbe, egészségesebben élhetnek. Meg kell ismerniük ezeknek a növényeknek a termelési módját, a termések nagyságát, formáját, tömegét. Tanulják meg, a piacon, a zöldségboltban való vásárlás során hogyan kell kapcsolatot teremteni az eladóval. A fizetés a pénzváltás technikáját is gyakorolhatják. Közös csoportos salátakészítéssel bebizonyítják mennyire jóízű és egészséges a zöldségek és gyümölcsök fogyasztása.

Intézményi innováció

Szabóné Kolozsvári Erzsébet: A fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlata, eszköztára

Az Egyesült Nemzetek Szervezete – az UNESCO kezdeményezése alapján- 57. közgyűlése 2002. december 20-án a 2005-2015 közötti évtizedet a Fenntarthatóságra Nevelés Évtizedének nyilvánította. A nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésre, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság alapelvei. Az évtized keretében a páneurópai régióban az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) az UNESCO-val együttmuködve megalkotta és elfogadta „A tanulás a fenntartható fejlodés érdekében” stratégiát.

Tovább