Erdélyben jártunk….Határtalanul 2019.

A székelyföldi kirándulás során számtalan kulturális, történelmi emlékhelyet látogattunk meg. Megismerhettük Erdély múltját, jelenét, jövőképét. Lenyűgöző természeti szépségeket láthattunk, beszippanthattuk az esztenák semmihez sem hasonlítható illatát, megkóstolhattuk a székelyek jellegzetes ételeit. A tekerőpataki kisdiákokkal életre szóló barátságok kötődtek, példát kaphattunk magyarság és nemzettudatból, hazaszeretetből, szép magyar beszédből. Idegenvezetőnk lelkiismeretes, mindenre kiterjedő figyelmének köszönhetően rengeteg hasznos információval, szép történetekkel, mondákkal, legendákkal ismerkedhettünk meg. Az utazási élményt a luxus autóbusz és a képzett sofőrök tették teljessé. A 2245km során az alábbi útvonalon haladtunk:

Nagyvárad, Kolozsvár, Gyergyószentmiklós, Békás -szoros, Tekerőpatak, Csíksomlyó, Szent Anna-tó, Sepsiszentgyörgy, Kisbacon, Vargyas, Prázsmár, Brassó, Törcsvár, Székelyudvarhely, Bögöz, Farkaslaka, Korond, Szováta, Kőrösfő,

A kirándulás programja:

1 nap Kora reggel, hajnali 5 órakor indultunk Dunapatajról

A Rákóczi-szabadságharc kezdete előtt, illetve a felkelés idején is az egyik legfőbb kérdés Erdély helyzete volt. A határátlépés után bemutattuk az országrész, és az itt élő nemzetiségek szerepét a szabadságharcban. Nagyváradon meglátogattuk a székesegyházat. Rövid fotószünetet tartottunk a Király-hágónál. Kisebb megállókkal utaztunk Gyergyószékbe.

2 nap

Meglátogattuk a tekerőpataki magyar iskolát: Ismerkedtünk, bemutattuk egymásnak településeinket. A Rákóczi-emlékév kapcsán rövid irodalmi műsorral készültünk. Erdély legnevezetesebb természeti látnivalójához, a Békás-szorosba vezetett az utunk, majd a szoros bejárata előtti, legendákkal övezett, hegyomlás által keletkezett Gyilkos-tónál sétáltunk.

3 nap

Csíksomlyóra látogattunk, utána a Szent Anna tóhoz kirándultunk. Része a Mohos Természetvédelmi Területnek, amely a Csomád két kráterét foglalja magába. A másik kráterben a Mohos-tőzegláp található. Alsócsernátonban látogatást tettünk Székelyföld leggazdagabb skanzenjében, a Haszmann Pál Múzeumban, ahol nagy szeretettel fogadtak. Este Sepsiszentgyörgyön vetélkedőt szerveztünk a Rákóczi-emlékév kapcsán, különös tekintettel a szabadságharc erdélyi vonatkozásaira.

4 nap

Rövid sétával kezdtük a napot Sepsiszentgyörgy főterén, meglátogattuk a Kós Károly tervezte Székely Nemzeti Múzeumot. Kisbaconban a Benedek Elek emlékházban megemlékeztünk az író Nagy magyarok élete című művében bemutatott zágoni Mikes Kelemenről, aki gyermek-ifjú korában kerül II. Rákóczi Ferenc udvarába s többé el nem marad ura mellől. Ezt finom kürtöskalács kóstoló követte.Vargyason kirándultunk a csodálatos szurdokban és túráztunk az Almási-barlanghoz. Sepsiszentgyörgyön éjszakáztunk.

5 nap

Prázsmáron megtekintettük a lenyűgöző szász erődtemplomot, majd városnéző séta következett Brassóban. Törcsváron a káprázatos szász határvárnál megemlékeztünk arról, hogy amikor  II. Rákóczi György harmadszorra is Erdély fejedelme lett, Mikes Mihály seregével éjjel váratlanul megjelent a vár alatt, székely katonái megmászták a falakat, és Törcsvárt elfoglalták. Este a 96%-ban magyar lakta 40 ezres városban, Székelyudvarhelyen sétáltunk, a szoborparkban megkoszorúzzuk II. Rákóczi Ferenc szobrát. Sajnos erre a programra kevés idő maradt.

6 nap

Farkaslaka – Tamási Áron sírja – A sír mögött a Tamási-emlékmûvet tekintettük meg. Korondon a kirakodóvásárban sétáltunk, ajándéktárgyakat vásároltunk. Körösfőn a Református templom zárva volt, így az ún. „Rákóczi szőnyeget” nem tudtuk megtekinteni.  Ezt követően haza utaztunk. Vasárnap hajnali 3-kor érkeztünk Dunapatajra.

A 35 gyermekek számára a legnagyobb élményt a nagyváradi székesegyház, a Békási- szoros, a Haszmann Pál Múzeum, a Mohos tőzegláp, az esztenára és az Almási -barlanghoz történő kirándulás, Benedek Elek szülőházában történő kűrtőskalácsozás és a Drakula kastély meglátogatása jelentette. A kirándulást a korondi kirakodóvásár meglátogatásával zártuk.

A hat nap során nagyon feszített időrend mellett, fárasztó, de élményekben gazdag programsorozatot tudhatunk magunk mögött. Remek lehetőség nyílt közösségépítésre, a magyarságtudat erősítésére, Erdély – a történelmi Magyarország – történelmi, kulturális, és természeti értékeinek megismerésére. Önállóságra, pontosságra, fegyelemre, toleranciára, felelősségtudatra nevelt valamennyi kisdiákot ez a felejthetetlen kirándulás.

A kirándulást a tervezett programokkal, helyszínekkel, szálláshelyekkel, az adott pénzügyi keretek között maradéktalanul meg tudtuk valósítani. Az előkészítő és értékelő szakasz során családi délutánt, adománygyűjtést, élménybeszámolót szerveztünk, valamint informatika órán fotóalbumot, fotókiállítást készítettünk. Megemlékeztünk a Nemzeti Összetartozás napjáról, sajnos a tervezett élménybeszámolót a járványhelyzet miatt nem tudtuk megtartani az alsóbb évfolyamosok számára.

A Rákóczi-emlékévhez kapcsolódóan utunk során felidéztük a Rákóczi-családhoz és a Rákóczi-szabadságharchoz köthető történelmet, meglátogattuk történelmi helyszíneket. A harmadik este rövid vetélkedőt rendeztünk, melynek tematikája a Rákóczi szabadságharc volt. Sajnos a Rákóczi szőnyeget nem láthattuk, a Körösfői református templom zárva volt.

Külhoni diákcsoporttal találkozva megemlékeztünk a szabadságharc történéseiről és az utunk által érintett, hozzá köthető helyszínekről. Értékes könyvcsomagot adtunk át a Tekerőpataki Általános Iskola diákjainak.

Osztályfőnöki óra keretében felidéztük a kirándulás élményeit. Informatika órán összegyűjtöttük és rendszereztük a kirándulás során készített fotókat, videókat. Ezekből “digitális fotóalbumot” állítottunk össze. Technika órán fotókiállítást készítettünk az iskola aulájában.

Élménybeszámolót tartottunk a szülőknek, ahol interaktív táblán bemutattuk a kirándulás során készült fotókat. A következő évre tervezett Nemzeti Összetartozás napi megemlékezést, kiállítást a járványhelyzet miatt elrendelt online oktatási rend miatt csak ez év szeptemberében tudtuk megtartani. Ezzel zártuk szakmai programjainkat.

Szeretnénk köszönetet mondani a Magyarország Kormányának, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, akik 3158559Ft támogatást nyújtottak a kiránduláshoz.

Hálásan köszönjük Dunapataj Nagyközség önkormányzatának támogatását is, akik a fakultatív programelemeket finanszírozták.

Külön köszönetet mondunk az autóbusz társaságnak, akik kifogástalan járművet, felkészült, türelmes sofőröket küldtek (ROMCAR – Tolna)

Nagy hálával tartozunk Orbán László honismereti vezetőnknek, aki nagy rutinnal, felkészülten, kiemelkedő kommunikációs készséggel, hitelesen mutatta be szülőföldjét

Vélemény, hozzászólás?