Formák a környezetben

Szűcs Rita tanítónő témahete 2010. április 12- 16-ig tartott a 4.a osztályban, matematika kompetencia területen. A projekt célja: a mértani formák elsajátítása a készségek, képességek fejlődésének biztosításával, amikor az adott témát 3-5 napon át rugalmas időkeretek között változatos módszerekkel sajátítják el gyerekek. A témahét végén produktumot hoznak létre.

A témahét keretein belül megnézik, lakóhelyük jellegzetes épületeit, ezekben fedezik fel a jellegzetes mértani formákat. Különböző eszközök segítségével papírdobozokból, hengerekből várat készítenek.

A témahét bezárása: kiállítás rendezése az elkészült makettekből. A gyermekek az alapvető mértani formákat sajátítják el a témahét keretében. Megfigyelik a környezetben lévő formákat és ezek alapján rekonstruálnak tárgyakat. Kiemelt feladat a téri tájékozódás fejlesztése, forma látás kialakítása, geometriai tulajdonságok tudatosításával. Az együttműködés során csoportban dolgoznak, így a tolerancia kialakítsa is elsődleges cél. Témahét során a matematika a saját környezetünk megismerésként tudatosabb odafigyeléseként jelenik meg. A témahét bezárása: kiállítás rendezése az elkészült makettekből.

Vélemény, hozzászólás?