Gergely-járás

Kopasz Gáborné tanítónő 2. osztályos tanulóival valósította meg témahetét. A programban 17 fő tanuló vett részt. Gergely-járás a népi hagyományokra épülő iskolába hívogató népszokás napjainkban már nem jellemző. A projekt célja a gyermekek néphagyományokhoz fűződő ismereteinek kialakítása, illetve a hagyományok újra élesztése. A népi hagyományok közösség formáló szerepe napjainkban sem elhanyagolható, sőt kiemelt fontossággal bír. Jó kooperativitás, tolerancia, empátiás készségek kialakítására. Jellem és kreativitást formáló ereje a próbák illetve a jelmezek készítésnél kiemelkedő szereppel bírt. A 2. osztály tanulói a Gergely-járás népszokását változatos módszerekkel dolgozzák fel, a tanítási órák keretében.

A témahét alapja az óvodás, új tanulók iskolába hívogatása. A Gergely-járás az iskolás gyermekek köszöntő, adománygyűjtő, színjátékszerű játéka. A munkát az osztályfőnök irányítja, de közreműködik több pedagógus, valamint a technikai dolgozó. A megvalósításban tevékeny részt vállalnak a pedagógus kollégák és a szülők is. A kultúra közvetítése a szereplők és a hallgatóság felé, ezáltal erősítve a nemzeti öntudatot, hazánk, településünk és családunk iránti szeretetet. Hagyományaink ismerete, ápolása mindannyiunk feladata. Együttműködésre, kitartó munkára nevelés a közös munka során. A HHH és a többi tanuló szüleinek együttműködése, a rendezvény sikere, a hagyományápolás érdekében.

Vélemény, hozzászólás?