Hazamegyek a falumba

Csókás Kinga tanárnő témahete 2009. november 16-20-ig tartó időszakban 7.a osztály-ban 18 tanulóval valósult meg. Dunapataj helytörténetének témaköreit kooperatív technikával dolgozták fel az adott héten a többi tantárgy bevonásával.

A témahét célja: szülőfalunk alaposabb megismerése, újszerű tanulási-tanítási stratégiák megismerése, elsajátítása, kipróbálása, különböző szaktárgyak és tudományágak közötti kapcsolat megteremtése, életszerű helyzetek kialakítása.

A tanulók a feladatokon keresztül megismerkedtek Dunapataj múltjával és jelenével, ezekről összehasonlító vizsgálatokat készítettek, összevetéseket végeztek, honismereti tanulmányokat végeztek, szövegértés és szövegalkotás gyakorlásával mini projekt készítése volt a feladat.

A témahét eredményei: szülőfalunk és környékének alaposabb megismerése élményszerű tanulás és a szaktárgyak nyújtotta ismeretek alkalmazása a hétköznapi életben.

Vélemény, hozzászólás?