Nagy utazás projekt

Nagy Jenő Zoltán 3 hetet meghaladó projektje az 5. osztályban valósul meg 2010. április 7-30-ig tartó időszakban, IKT technikák alkalmazásával. A gyermekek a bő három hét alatt részletesen megismerkednek a szárazföldi közlekedés történetével. Feltárják a témakör kereszttantervi kontextusait, a különféle műveltségterületek specifikus aspektusaiból megközelítve a problémakört. A projektmódszer lehetőségeit kihasználva korszerű, konstruktivista pedagógiai környezetben, tevékenységalapú módszerekkel biztosítjuk az élményszerű tanulás lehetőségét.

A programot olyan tevékenységformák jellemzik, mint az internetes adatgyűjtés, a csoportos támogató szövegértelmezés, fotó és videó készítés, terepasztal készítés, közös éneklés, kerékpáros kirándulás, lovas fogatos kirándulás, múzeumlátogatás.

A témakörrel komplex módon ismerkednek meg a tanulók kibontva a közlekedéskultúra fejlődésének hatásait a természeti és épített környezetre, a gyártás- és gyártmánytechnológia fejlődésére, a társadalmi és földrajzi mobilitásra. Elemzik a jelentősebb történelmi korszakok és a közlekedési eszközök fejlődésének egymásra hatását, valamint ezen eszközök megjelenését a képző- és zeneművészetben. Mindeközben elsajátítják a kerékpáros közlekedés szabályait, megismerik páratlan szépségű természeti környezetünket; a „szilidi pusztát”. Bepillantást nyernek az infokommunikációs eszközök használatába (digitális fényképezés, videózás, kép és adat számítógépen történő feldolgozása), megismerkednek a prezentációkészítés alapjaival. Mindeközben szinte észrevételül fejlesztik a tanulási folyamatokhoz nélkülözhetetlen készségeket, képességeket, mint például a szövegértés, lényegkiemelés, számolási, műveleti kompetenciák. Elsajátítják a kooperatív munkaformákat, kialakítják az új ismeretek befogadásához szükséges attitűdöket. A nevelési folyamatban szerepet kap a kissebségek értékeinek elfogadtatása, jelképeinek megismertetése, mint pl. a cigányság zászlajában szereplő kerék (a rota).

A tanulási-tanítási specifikumoknak megfelelően a projekt helyszínei igen változatosak; a hagyományos tantermi környezet kiegészül a Dunapataj környéki pusztával, lóistállóval, autószerelő műhellyel, helytörténeti múzeummal, stb.

Vélemény, hozzászólás?