Tájékoztató nap az iskolai hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséről

A köznevelési törvény előírásai szerint a 2015/16-os tanévben is megszervezzük tanrendbe iktatott felekezeti hit- és erkölcstan, ill. az iskolai erkölcstan oktatását.
A két forma közül választani a szülők joga és felelőssége, a döntés egy tanévre szól. Ezeken (az órarendi) órákon a gyermek részvétele követező, teljesítményét az ellenőrzőben és a bizonyítványban is értékelik.

A fentiekkel kapcsolatosan a leendő 2., 3., 5., 6., 7. osztályos gyermekek szüleinek összevont szülői értekezletet tartunk 2015. március 3-án (kedden) 17 órakor a tornateremben, ahol jelen lesznek az egyházak képviselői is.

A leendő első osztályosainknak a tájékoztató 2015. március 11-én (kedden) 17 órakor lesz az óvodában. Ugyancsak ekkor beszéljük meg az iskolaérettséggel, az iskolai beiratkozással kapcsolatos dolgokat is.

Szabó László
igazgató